Frågor och svar

Tjänsten
Kostnaden till Kinta Ekonomi är endast 5% av fakturerarbelopp exklusive moms samt hantering av övrig ersättning. Det finns inget minsta belopp för fakturan, dock så tar vi som arvode ut minst 100 kr, vilket betyder att vid fakturor under 2000 kr är arvodet större än 5%. För både oss och din kund uppskattas dock så få fakturor som möjligt. Går det att slå ihop tiden för olika uppdrag så gör det.
Det finns inga startavgifter eller bindningstider. Du måste dock registrera dig för att du ska kunna fakturera och att vi skall kunna betala ut lön till dig, det kostar ingenting. Kostnaden för dig dras från fakturabeloppet vid utbetalning av lön. Du behöver alltså inte betala något i förväg.
Du arbetar som egenanställd uppdragstagare med en Tidsbegränsad anställning för enskillt uppdrag. Kinta Ekonomi anställer dig för de enskillda fakturerade uppdrag som du registrerar, betalar ut lön till dig och ser till att alla sociala avgifter blir betalda. Därför betraktas du inte som fast anställd i Kinta Ekonomi. Du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta och alla uppgifter för pension och deklareration skickas till skattemyndigheten och dig. För varje faktura får du godkänna vårat avtal, där du även bekräftar att dom uppgifter du matat in stämmer.
Meddela oss att du behöver ett arbetsgivarintyg så skickar vi det med posten. Vi måste dock veta hur många dagar och timmar du arbetat samt vad du arbetat som. Ju bättre fakturaspecifikation du ger oss innebär en snabbare ärendehantering till A-kassan. Ange alltid rätt antal dagar och timmar så är det inga problem.
Vi hanterar alla personuppgifter konfidentiellt enligt GDPR.


Lön och ersättning
Ca 2500 kr i handen, om du är över 26 år och under 65 år (Skatteverket har olika arbetsgivaravifter), och beroende på viken skatt du betalar. Inom den åldersgränsen så kan man använda faktor 1.98 (vid 30% skatt). Vill du veta hur mycket det blir över på erbjudet belopp, exkl moms, så dividerar du din faktor med beloppet. Du kan också testa vad du får för ungefärlig lön här till höger, ange ditt födelseår och fakturabelopp exklusive moms och avdrag. Skattefria belopp och utlägg skall ej vara med i beräkningen. Om du är under eller över dessa åldersgränser eller vill betala en annan skatt så fråga oss om din egen faktor.
Ca 5000 kr+moms, om du är över 26 år och under 65 år (Skatteverket har olika arbetsgivaravifter), och beroende på viken skatt du betalar. Inom den åldersgränsen så kan man använda faktor 1.98 (vid 30% skatt). Du kan också testa hur mycket du måste fakturera för att få ut vad du vill ha ut i lön här till höger.Ange ditt födelseår och den lön du vill få ut. Skattefria belopp och utlägg skall ej vara med i beräkningen. Om du är under eller över dessa åldersgränser eller vill betala en annan skatt så fråga oss om din egen faktor.
När din kund har betalat in pengarna gör vi om inbetalningen till lön och betalar ut den till dig. Vi gör normalt utbetalningen smma dag eller dagen efter inbetalningen, men senast den 10:e eller den 25:e i månaden. Normalt är förfallodagen för fakturan 30 dagar efter fakturadatum, ni kan begära ex 10 dagar men det måste då först ha godkänts av uppdragsgivaren.
Reseersättning är skattefri. Du har rätt till 18,50 kr/mil vid resa i samband med arbete. Du måste dock ange hur många mil samt ange start och slutdestinaltion i samband med att du registrerar fakturan.
Om du skall fakturera utlägg måste du först komma överens med din uppdragsgivare att få betalt för utlägg. Normalt utbetalar vi endast utlägg som har fakturerats. Dessa kan utbetalas skattefritt om vi får kvitton från dig, som är relevanta för utfört uppdrag och inom uppdragsperioden. Det är Kinta Ekonomi som avgör vilka kvitton som kan godkännas. Du kan som alternativ ta upp kvitton i din deklaration istället och får då betala skatt för dina utlägg hos oss och sedan få tillbaka skatten vid deklarationen. Detta är det smidigaste alternativet.
Lättast att hantera är om en person står för fakturan och får ut all lön som sedan kan delas mellan er. Men det går även att skicka en faktura och vi betalar ut lön till varje person. Meddela, vid registreringen av fakturan, mellan vilka personer som lönen skall delas på. Alla måste då även ha registrerat sig och skickat in konto och personuppgifter för att vi skall kunna betala ut lön.


Fakturera
Exkl moms betyder att vi lägger på 25% moms på angett fakturabelopp (Belopp plus moms). Inkl moms betyder att angett fakturabelopp är det totala belopp som ska betalas. Lönen grundas på fakturabelopp exkl moms. Enklast är att avtala med din kund om ett belopp exkl moms och berätta att 25% moms tillkommer.
Om du bedriver verksamhet som är befriad från moms så går det bra. Undantagna från momsplikten är dock ytterst få tjänster och varor. Gager är endast momsbefriade om artisten som står på scen äger bolaget som fakturerar (Artistbolag). Om ett annat bolag fakturerar ska det jämställas med ett produktionsbolag och ska lägga på 25% moms på gager. Kinta Ekonomi måste därför lägga på moms.
Ja, det går bra. Är det innom EU måste du först ta reda på företagets momsredovisningsnummer, VAT, och meddela oss detta. Du måste även meddela i vilken valuta som det skall faktureras, lönen betalas dock ut i SEK efter bankens växlingskurs.
Normalt är förfallodagen för fakturan 30 dagar efter fakturadatum, ni kan begära ex 10 dagar men det måste då först ha godkänts av uppdragsgivaren.
Vi kan tyvärr inte ha med din logga på fakturan, en länk till din hemsida kan vi dock lägga till. Ditt namn, address och telefonnummer visas också på fakturan. Se ett exempel på hur en faktura ser ut här till höger.

Räkneexempel


Övrig information

Reseräkning

Verksamhetsbeskrivning

Avtal